След оспорвана надпревара 11-класникът се класира за международната изследователска програма, в която ще участват 80 изявени ученици от цял свят

Димитър Чакъров от Математическата гимназия ще представя България на лятната школа в Масачузетския технологичен институт. След оспорвана надпревара 11-класникът от Пловдив и Антоан Георгиев от Природо-математическата гимназия в Монтана бяха избрани да участват в Международната лятна изследователска програма (Research Science Institute – RSI). Те ще работят в продължение на пет седмици с 80 изявени ученици от цял свят и ще имат възможност да изследват проблем под менторството на изтъкнати учени.

За участие на финалите бяха поканени 16 ученици, представили се отлично със своите проекти в конференцията на Ученическия институт по математика и информатика в Пазарджик. Всеки от тях имаше на разположение по 15 минути, за да представи какви други таланти, освен математическите, притежава. От кандидатите се изисква да умеят да дискутират не само по теми, близки до тези в проектите им.

Участниците в Международната лятна изследователска програма имат възможност да преживеят реален изследователски цикъл – от поставянето на даден проблем, до представянето на получени резултати. Те четат най-актуалната литература в своята област, изготвят и изпълняват подробен изследователски план и представят проекта си в писмен и устен вид пред компетентна публика. Обучаващите се в RSI участват първо в седмица на интензивни STEM класове, а след това изготвят индивидуални проекти.

Димитър Чакъров получи отлична грамота за проекта си, разработен под научното ръководство на Явор Папазов, в който изследва сложността на напълно хомоморфни криптографски схеми в имплементации на програми. На международното младежко научно изложение в Полша миналата година, Димитър представи „Комбинаторна игра с домина върху правоъгълни дъски“. В нейната основа е играта домино. Димитър прави изчисление, с което винаги може да предвиди кой участник ще спечели играта в зависимост от това дали започва първи, или втори. Дългосрочните му цели са свързани със задълбочаване на знанията му по математика и информатика. В гимназията си е основал клубове по състезателна математика и по изследвания в точните науки. Интересува се от литература и философия, почитател е на Вирджиния Улф и Хемингуей. Член е на Българския младежки червен кръст. По време на интервюто Димитър имитира различни акценти на английски език – американски, шотландски, ирландски и версията на Би Би Си. Очакванията му за лятната школа са да се занимава с криптография или теория на игрите.