20 ученици спечелиха медали, резултатите им ще бъдат отчетени за определяне на разширения национален отбор за Балканска олимпиада по математика и за Младежката балканска олимпиада по математика

Димана Праматарова от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ се класира трета на Националното зимно математическо състезание. Деветокласничката спечели бронз. Надпреварата, в която 20 ученици от 8 до 12 клас спечелиха медали, се проведе в Националната природо-математическа гимназия в София. Участие взеха 315 участници от 19 града и 23 училища. В състезанието, заедно с осмокласниците, се включиха и по-малки ученици.

Състезателните теми се състоят от по 4 задачи за всеки от класовете. Първите две са по учебния материал за съответния клас и се оценяват от 0 до 6 точки, а останалите две задачи – от 0 до 7 точки. За решаване на задачите участниците имат 4 часа и 30 минути.

За всеки клас журито определя отборно класиране по училища, базирано на четирите най-добри резултати. Учениците на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадите и състезанията придобиват право на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Резултатът от Национално зимно математическо състезания е част от точките, които служат за определяне на разширения национален отбор за Балканска олимпиада по математика и за Младежката балканска олимпиада по математика.