“Новата платформа дава възможност на учителите сами да създават интерактивно съдържание”, казва ръководителят на проекта от Telelink Business Services Яни Гебеджелиев

Училищни директори от Пловдив и областта взеха участие в информационна среща по проект „Образование за утрешния ден“, в рамките на който бе създадена националната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“. Това е единен портал, който концентрира всичко, свързано с обучението – безплатно интерактивно съдържание по общообразователните предмети, седмичното разписание, оценките, отсъствията и домашните задания. Освен до дигитална версия на всички учебници през системата, всеки ученик ще има достъп и до богата база с допълнително съдържание. Реализацията на проекта е дело на Telelink Business Services, а основен ръководител е специалистът Яни Гебеджелиев.

Разговор на Деляна Лукова

– Г-н Гебеджелиев, как ще се осъществява достъпът до „дигиталната раница“?

– “Дигиталната раница” е безплатна единна електронна образователна платформа, инсталирана върху облачната среда на Министерството на образованието и науката. Достъпът до нея ще бъде с електронните профили в edu.mon.bg. Наричаме я още 360-градусов портал – цялата информация, която досега се е събирала на централно ниво, започваме постепенно да я ориентираме към крайния потребител. Това е следваща стъпка от започналата дигитализация на образованието у нас и предхожда въвеждането на персонализирано обучение.

– Какви възможности дава тази платформа?

– Платформата се състои от пет отделни модула, обединени в обща рамка. Потребителският интерфейс за работа ще бъде еднакъв за всички, независимо от използваната от училището платформа за дистанционно обучение. Самото съдържание ще бъде филтрирано и поднесено на учениците съобразно тяхната учебна програма. Модулът ще предоставя също достъп до хранилище с персонализирано дигитално учебно съдържание, определено от преподавателя и насочено към конкретния ученик. Така той ще получава на едно място цялата информация, необходима за неговото обучение, вместо да я търси на различни места в интернет.

Новата платформа дава възможност на учителите сами да създават дигитално учебно съдържание – уроци, упражнения, тестове. За изработването им те ще имат възможност да ползват огромен обем от налични електронни ресурси – текстове, изображения, интерактивни презентации, 3D модели, видео- и аудиоклипове, виртуална и добавена реалност.

– Какво се случва с електронните учебници в такъв случай?

– Има три варианта. МОН финансира безплатните учебници. Издателствата са длъжни да представят електронно четими варианти от 1 до 7 клас, така че те са интегрирани в дигиталната раница. С един клик мога да отворя електронно четимия вариант на учебника, без да е нужно да влизам в платформата на издателството и да губя време да търся. Ние знаем съответното училище по кой вариант на кое издателство работи по даден учебен предмет и го зареждаме директно. Що се отнася за учениците от 8 до 12 клас, за тях учебниците ще са безплатни през 2024 г. и тогава също ще бъдат интегрирани в платформата.

Вторият начин, по който вкарваме съдържание в дигиталната раница, е чрез външен доставчик. В момента са интегрирани Кан академия, съдържанието на издателство „Клет“ и на „Просвета“. Излезе предложение да се интегрират и курсовете по програмиране на СофтУни и разработките на Кабинет.бг – платформа на учители за съдържание по математика. Ако преподавателите имат друг доставчик на съдържание, който използват, то също може да се прегледа и интегрира.

– Учителите ще могат ли да създават учебно съдържание?

– Опитваме се да повишим дигиталната компетентност на учителите, като ги мотивираме да създават интерактивно съдържание. Осигурили сме на тях и учениците право да използват унгарската платформа Mozaik – разпространена е в цял свят. Тя дава интуитивен инструмент. Повечето използват Пауърпойнт за създаване на съдържание, а ние даваме интуитивен инструмент, който да надгради функционалностите, които те познават. Имат достъп и до библиотеката и на Mozaik, която има над 1300 3D сцени по различни предмети, както и инструменти, с които да се създават интерактивни упражнения – част от образователното съдържание. Ако учителят иска да провери знанията по дадена тема, може да го направи не само чрез тест, а да измисли кръстословица, игра, текст с празни места, пъзели. Творчеството зависи от тях. Няма програмиране и писане на код, става с четири-пет клика.

Учителят автор решава дали съдържанието да е само за него и учениците му. Ако е така, то ще се вижда само в рамките на институцията. Вторият вариант е да бъде за национално ползване и да е видимо от всички останали колеги, ученици, родители в дигиталната раница. За да се случи това, то минава междинен процес на оценка. Двама независими оценители дават становище по съответна методика. Ако те сметнат, че предложеното съдържание става за национално ниво, учителят автор ще получи заплащане за труда си. Няма ограничение колко урока ще направи. Всички учители ще преминат обучение, за което ще получат три квалификационни кредита. На финала от тях ще се изисква да разработят дигитално съдържание. В отделен модул за анализ МОН ще може да следи кои електронни уроци и инструменти се използват най-често, какви са постигнатите резултати по отделните учебни предмети, групирани по региони, възрастови групи, типове училища и редица други критерии. Обработката на тези данни ще подпомага управленските решения за подобряване на обучението и повишаване на резултатите.

– Има ли опасност от сривове при такова свръхпотребление?

– По проект „Образование за утрешния ден“ бяха създадени три дейта центъра на МОН – има осигурен технически ресурс, така че сривове няма да има. Преди две години се създаде националната електронна система за идентичност в образованието – всеки ученик – от яслена група до 12 клас, автоматично получава акаунт. Същото важи за педагогическия и непедагогическия акаунт. По този профил интегрираме всички системи на МОН и той следва човек през целия му жизнен цикъл в образованието. Освен предметите, които изучава, в дигиталната раница той има достъп достъп до съдържанието в нея от 1 до 12 клас – в библиотеката не ограничаваме достъпа. Т.е. един ученик може да не изучава даден предмет или да е в друг клас, но получава възможност да гледа съдържание по корейски, например, защото се интересува от езика. Ако иска да решава тестове или да преговаря в края на срока или годината, също може да го направи, тъй като съдържанието няма да е филтрирано.

– Къде е мястото на електронния дневник, той влиза ли в платформата?

– Електронният дневник е 0,1% от функционалностите на раницата. Не се опитваме да го дублираме, тъй като той е административна платформа. Раницата ще е полезна и за родителите, на които също ще бъде осигурен достъп. Те ще получават конкретна информация какво учат децата им, как се справят по отделните предмети, какви са оценките им и седмичната им програма.