Деца със специални образователни потребности майсториха днес букви и числа от тесто. По инициатива на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование се проведе съвместна дейност между десет деца на ресурсно подпомагане и десет – с изнесено обучение в Центъра за специална образователна подкрепа – домакини на проявата.

Под напътствията на Катерина Бояджиева от сдружение “Традиции за бъдеще” и с помощта на своите ресурсни учители децата замесиха тесто, след което изработиха форми на числа, букви и животни. Докато чакаха изпичането на изделията, младите майстори пиха заедно чай и разгледаха базата по практика на ЦСОП.

Събитието е част от дейностите, свързани с темата на предстоящата конференция на РЦПППО -“Професионалното ориентиране и професионалната подготовка на учениците със СОП, гаранция за качество на живот”.  Предстои подобна среща да се осъществи и в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника през месец март с цел кариерното консултиране на децата.

През януари Регионален център – Пловдив и Синдикатът на българските учители обявиха конкурс за изработване на дидактичен материал за ученици със СОП на същата тема.  Награждаването ще се състои през месец май по време на конференцията, а закриването ще стане с традиционния концерт на децата със СОП “Заедно”.