20160319_105110

„Заедно можем повече” – под тома мото премериха сили четвъртокласници и техните родители в триатлон, организиран от СОУ „Хр.Г.Данов”. Учениците, подкрепяни от възрастните, се състезаваха в три интересни и забавни кръга, като трябваше да демонстрират умения в три области – математика, български език и спорт. Знанията на децата по основните учебни дисциплини бяха входа и изхода на спортното трасе, по което преминаваха в екипни двойки с родителите си.

Всички участници получиха грамоти, а за победителите имаше и предметни награди.

20160319_104534