Проектът „Извънредно огледало“ изследва стратегии за социално свързване по време на физическа изолация, провокира участниците да видят действителността такава, каквато е, да търсят отговори на важни въпроси и да се научат да взимат правилните за тях решения

Николета Янева е социален психолог в Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие”. Членовете на Сдружението вярват в мултидисциплинарния подход за решаване на специфични лични, организационни и обществени проблеми, поради което в него влизат експерти от различни области. Те инициират, разработват и реализират проекти в контекста на образованието, културата и социалната работа.

Целевата  група на проект „Извънредно огледало“ са деца и младежи от квартал „Столипиново“. Основната дейност е театрален курс по метода Форум театър на Аугусто Боал, съчетан с елементи на класически театър, за развитие на умения, връзки и активното социално включване. Театралните занимания са провеждани в Образователния център към НУ „Кирил Нектариев“.

Интервю с Николета Янева – ръководител на проект „Извънредно огледало“, финансиран от Национален фонд култура по програма „Социално ангажирани изкуства“.

 

– Г-жо Янева, как успяхте да обедините участниците в проекта с любопитното заглавие „Извънредно огледало“? Какво е отражението, което видяхте?

– Проектът ни представлява една критична артистична рефлексия към нещата такива, каквито са в настоящата извънредна ситуация. Отражение, съдържащо редното, извънредното, доброто и лошото, правилното и неправилното, справедливото и несправедливото. Всичко това, което ни харесва или не. Всеки, погледнал в огледалото на театралната постановка, ще има възможност да реши дали иска образът да остане същият или да нанесе определени корекции. А методът Форум театър дава възможност за безбройни алтернативи и преиграване на решенията.

– Как се справиха децата и младежите, отговориха ли на очакванията ви?

– Целта ни беше да изследваме стратегиите за социално свързване по време на физическа изолация, посредством метода на Аугусто Боал. В проекта търсим пресечните точки между различните социални групи, за да преосмислим стереотипите за другия; трансформираме мисленето и създаваме нови нагласи за бъдещето и мостове между хората с помощта на театъра. Театралните дейности са инструмент и възможност за изразяване на идентичност, като в същото време дават решения за свързването й със света.

– Включихте и йога практики като част от дейноститите.

– В допълнение към текущите театрални занимания включихме подкрепящи образователни и социални услуги. Така децата и младежите от квартала, техните семейства (родители, роднини) и учители се свързаха чрез нас с хора от сферата на изкуството, образованието и социалната работа. Запознахме ги и с младежи от квартала, които са завършили или сега учат актьорско майсторство. В продължение на 6 месеца тези групи изграждаха заедно една театрална продукция за случващото се около тях в резултат на Covid-19.

Провеждахме репетиции и екологични игри в Младежки център  на Гребната база. Идеята ни беше да поговорим за околната среда и нейното опазване, за поуките в резултат от пандемията.

Освен с начални йога упражнения, децата имаха уроци по танци, пластика и занимания с хореограф. Срещнаха се с актьорите Иванка Шекерова, Стефан Лозанов, Донка Кьосева. Запознаха се с творчеството на поетесата Бистра Ранева, която им подари свои книги. Тя е председател на Национално движение „Деца срещу дрогата“. Коментирахме няколко от приказките й за Космическия дърводелец, срещнахме ги с Доброорисницата и другите герои на Бистра.

В рамките на проекта участниците работиха с психолог и медиатор, а сега ни предстои среща и с Таня Рейн – автор на разкази, включени в „Алманах детски истории 2021“ на издателство „Буквите“. Тя ще ни представи два разказа – за финансова грамотност и за агресията и насилието между подрастващите.

Защо е нужно присъствието на психолог в театралните занимания?

– Методологията за работа на артист с психолог е иновативна, заимствана от добрите практики на Сдружението ни от предходни проекти. Медиаторът, артистите, както и останалите участници, включени в дейността, бяха подкрепяни от социален психолог, който освен, че оказваше емоционална, социална и психологическа подкрепа на участниците, ръководи трансфера на знания, идеи и модели на поведение по време на обсъжданията, изведени в театралните казуси, свързани с насилие. В края на всяко занимание беше отделено време за дискусия. Особено когато се обсъждаха по-емоционалните въпроси, възникнали по време на театралното преиграване – лични дилеми и терзания във връзка с теми като изолация, насилие, безпомощност, дискриминация. Това е доказано добра практика, която служи за разтоварване на екипа и участниците в края на деня и намаляване на негативните ефекти от потенциалния стрес, предизвикан от дискутиране на травматични теми, преживяване на драматизираните ситуации и стимулиране нормалните процеси на възстановяване.

– Как успяхте да задържите интереса на участниците в проекта, особено в условията на извънредна ситуация?

– Започнахме със страшно много желаещи, но постепенно езиковата бариера отказа някои от тях. За съжаление децата трудно се справят с българския език. Макар, че имахме медиатори, които владеят ромски език, се оказа, че в голямата си част участниците говореха само турски. Това ни изненада. Тук много ни помогнаха партньорите ни от Алианс за равни права и устойчивост. Бариерата дори не беше толкова езикова, колкото психологическа – срам и смущение. Все пак по-упоритите видяха полза в това да научат и видят нещо ново, останаха в заниманията и се справят добре, въпреки предизвикателствата. Мисля, че подобряване на езиковите и комуникационни умения у децата може също да се счита като добавена стойност на проекта.

 – Какви са очакванията ви?

– Да бъдат припознати ползите от театъра като средство за социално свързване и интеграция. Да се създадат нови аудитории към културните събития и дейности на града. Широкият обхват на целевите групи да допринесе за привличане на хора, които са традиционно изключени от културния и обществен живот. Отправяме покана към желаещите да бъдат зрители на нашето представление на 25 юни в Образователния център към НУ „Кирил Нектариев“.

Линк към събитието на 25-ти юни:

https://www.facebook.com/events/320402082953061?ref=newsfeed

Снимки към всички дейности могат да се разгледат на фейсбук страницата на Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие”.