DirectorPicture

Как да изградят успешен модел за ефективна работа с млади учители. Това е темата на обучението, което директорът на пловдивското ОУ „Райна Княгиня” и председател на “Световен образователен форум България” Мария Гайдарова провежда на свои колеги от страната  съвместно с Департамента за квалификация на директори в  учебния център на МОН.

 

-Какви са дефицитите, които се наблюдават при младите учители, какво не им достига и защо е необходим специален подход към тях.

-Безспорно е , че трябва да подаваме ръка на младите учители, те да бъдат привлечени в училище и да се чувстват подкрепени. Естествено те нямат нужната професионална опитност, чувстват се несигурни и са изправени пред много предизвикателства едновременно. Често се случва това да ги демотивира, а и дори да се откажат да практикуват професията, за което са учили години наред. Затова е необходим специален подход и внимание към тях. В обучителния модул, който провеждам, използвам общоприети съвременни европейски методи – рефлексия и коучинг сесии. Като оправнаточка разглеждаме кратки истории на новоназначени млади учители у нас, които анализираме, за да може самите директори да стигнат до извода, чемладите колеги имат общи проблеми,представям и най-добрите постижения на финландската образователна система, поставям фокус върхунай-доброто, което можем да организираме за нашите деца – да се обучават в спокойна и сигурна атмосфера, да работят екипно, да се стимулира позитивното общуване и емоционална интелигентност.

-Ползвате съвременен метод на управление – коучинг , на какво залага той?

-На изграждане на доверие и оказване на професионална и психологическа подкрепа. Основните принципи на работа са основават на конфиденциалност, вяра в способността на служителя да се развива, анализирайки своя собствен опит чрез серия от индивидуални срещи и добре структурирани въпроси, да се изгражда неговото самочувствие и увереност, че винаги име решение на въпросите.В обучението съм включила и акцент  за „златните правила“, за потребностите на децата и похватите за мотивация, които младите учители е необходимо  да използват в работата си. Директорът трябва да организира подкрепа за младите учители в училището си, за да се чувстват добре приети и сигурни, че има кой да им помогне да преодолеят всяка една негативна или критична ситуация.  Да им се помогне да дефинират различните нива на администриране – в какъв случай към кого да се обърнат, как да работят с децата и това да е съобразено със спецификата на учебното заведение.

-Децата предпочитат младите учители, така ли е?

-Децата имат много точен критерий за това кой учител е ефективен. Определено правят разлика между полезен и приятен учител, когато са мотивирани да успяват.И ако младият преподавател не изгражда необходимите умения, не си конструира добре часа, много бързо може да загуби доверието им. Затова неформалната подкрепа от страна на учителите с повече опит, в ролята им на ментори и наставници, е важна.

 Последните данни на международното изследване ТАLIS сочат средна възраст на учителите у нас 47 години. И абсолютна феминизация на професията.

– Да,  изледването обхваща 34 държави, области  и региони от 5 континента и се извършва от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Средната възраст на учителите в България притеснително нараства до 47 години, при средни стойности 43 години за страните от изследването. На четвърто място сме и по най-много жени в професията –  81%. Това може пряко да се свърже с ниските заплати в сферата. Българските учители имат средно 22 години професионален опит при средни стойности 16 задругите. Тези фактори оказват негативно влияние върху образователната ни система като цяло и енеобходимо да бъде привлечено вниманието на всички към необходимостта от повече инвестиции за подобряване на базата и на условията, при които работят учителите, за изграждане на спортни зали, за по-достойно заплащане на труда им. Тогава привличането и на младитеучители ще бъде по-лесно и реформите, които се правят по-успешни –  за доброто бъдеще на нашите деца тук в България.