Учителите говореха през оградата с Цветанка и родата.

В последния ден правителството на Кирил Петков отпусна 2.7 млн. лева за командировки на образователни медиатори и социални работници. 12 000 се предоставят на общините за екипите за обхват

Децата в предучилищна възраст и бъдещите първокласници са приоритет на екипите за обхват, които през летните месеци трябва да обиколят адресите на незаписаните малчугани, за да убедят родителите да ги запишат в детска градина или училище. Става дума за 5-, 6- и 7-годишните, които трябва за първи път да постъпят в трета и четвърта група или в 1 клас. Началникът на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова е изпратила писмо до директорите, в което постановява екипите да засилят дейността си. Важна цел на обходите е да мотивират новоотпадналите отново да се върнат в системата.

В последния ден правителството на Кирил Петков отпусна 2 736 581 лв. за възнаграждения и командировки на образователни медиатори и социални работници. Това е авансово плащане за юли, август и септември за 652 училища, включени в националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”. Новата програма гарантира възнагражденията на медиаторите до края на годината. Тя бе създадена, за да продължи тяхната работа, след като в края на юни приключи финансирането по проект „Подкрепа за успех“. Част от средствата са и за дейности с  родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи.

Други 12 203 лв. се предоставят на общините за подпомагане на екипите за обхват, които работят по Национална програма „Заедно за всяко дете”. Средствата са за 19 общински училища и четири детски градини. С още 85 800 лв. ще се финансират 9 детски градини и 28 общински училища. Те са за съвместни дейности с родители, за да бъдат ангажирани и семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование

Правителството одобри разпределението на допълнителните 150 млн. лева от актуализацията на бюджета за общини и министерства, които финансират образователни институции.  Средствата са за увеличаване на възнагражденията и за компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна в системата на предучилищното и училищното образование. С част от тях от 1 септември ще бъдат увеличени заплатите на учителите с 5%, а на непедагогическия персонал в детските градини и училищата – с 4 на сто.

Общините ще получат 102,3 млн. лв.,  Министерството на образованието и науката -10,4 млн. лв., Министерството на културата -1,4 млн. лв. и Министерството на младежта и спорта- 400 хил. лв.

С 35,5 млн. лв. ще се допълнят средствата за национални програми за развитие на образованието.