От РЗИ разрешават смесването на групи за ваканцията, но при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания

Детските градини и яслите няма да затварят през лятото, обявиха от общината. Тъй като се очаква през юли и август посещаемостта на децата да спадне, ще бъдат формирани сборни групи, за да не бъдат затруднявани родителите, които работят.

Предвид множеството запитвания, отправени към санитарните инспектори разрешено ли е смесването на деца от различни групи в една и съща детска градина или от друга забавачка, от Министерството на здравеопазването са изпратили писмо, в което е регламентирана организацията на работа. Заради намаляване на заболеваемостта от КОВИД-19 се допуска смесването на деца от една и съща детска градина, а в случай на неотложност – и от различни, но по преценка на РЗИ. Остават изискванията, заложени в Насоките за работа в условията на коронавирус – прецизна дезинфекция, проветряване на помещенията и хигиена.

Къде колко групи ще функционират зависи от директорите, които трябва да съберат информация от родителите дали ще ползват услугите на детските градини през лятото.