През тази седмица ще се направи допълнителен оглед на сградите и дворовете дали са дезинфекцирани и пръскани срещу кърлежи

Общинските детски градини и ясли, както и млечните кухни, от 26 май ще подновят работа при засилен медицински контрол, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието. Това предвижда заповед на кмета на Пловдив Здравко Димитров. Няма да се изисква медицинска бележка, на входа ще се мери температурата и всяко дете ще бъде проверено за симптоми. Родителите ще попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детските градини/ясли. Също така те трябва да уведомяват персонала за здравословното състояние на детето и ако те самите имат симптоми.

В първата седмица от работата след 26 май в работата ще се включат и медицинските лица от училищата, за да подпомогнат колегите си от предучилищна възраст. За педагогическия и непедагогически персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства.

„От миналата седмица активно се подготвя отварянето на детските градини и ясли. Учителите в детските градини вече провеждат анкети с родителите за желанието им да пуснат децата си. Изпратени са първите указания към директорите и в рамките на утрешния ден се очаква подробни инструкции от МОН за организирането на работата през деня и протокол за реакция при съмнения за симптоми“, коментира зам.-кметът по образованието Стефан Стоянов. През тази седмица ще се направи допълнителен оглед на сградите и дворовете дали са дезинфекцирани и пръскани срещу кърлежи.

Районните администрации активно се включват в подготовката на възстановяването на учебния процес в яслите и градините. За педагогическия и непедагогически персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства. Според указанията се препоръчва на всички родители, които могат да гледат децата си вкъщи, да го направят, защото опасността от заразата все още не е отминала. Частните учебни заведения трябва сами да организират работата си, съобразно указанията на Министерството на здравеопазването.

Припомняме, че в анкета на Община Пловдив над 80% от родителите на деца от предучилищна възраст са готови да пуснат децата си на детска градина. Над 60% от семействата от участвалите споделиха, че отварянето на детските градини е пряко свързано със завръщането им на работа.