Доставените 66 заглавия на най-интересните  класически и съвременни произведения за деца, дидактични табла, енциклопедии, художествени материали са по проекта “Растем заедно”

iztochen_oborudvane (9)

Детските градини от район “Източен”, включени в проекта“Растем заедно“, вече получават оборудване и материали за развитие на дейността с децата.  В ДГ “Щастливо детство“ директорът Евгения  Попиванова и учителите показаха първите доставки, които веднага са намерили място в специализираните кабинети за допълнително обучение на децата по български език.

Доставена е детска литература  от 2100 тома –  66 заглавия на най- интересните  класически и съвременни произведения за деца, дидактични табла, енциклопедии, художествени материали за дейности по изобразително изкуство, секционни шкафове, фотоьойли и възглавници за сядане в зоната за разказване на приказки, килими, светофарни уредби.

Кметът на “Източен” Николай Чунчуков подкрепи учителите и директорите за работата им по мащабния проект с  децата. Той уточни, че всички градини получават по проекта материали и оборудване, народни носии и сценични облекла за над 100 000 лв. Кметството е самостоятелен бенефициент по спечеления проект на стойност 467  173  лв., който включва 300 деца и родители от 6 детски градини.

Целта на проекта „Растем заедно“ е да се подпомогне интеграцията на деца от етническите малцинства чрез повишаване мотивацията и участието им в културно-образователни дейности, създаването на благоприятна образователна среда, собствени изяви, контакти с връстници, групови занятия, работа с родители, допълнително обучение по български език и други дейности допълващи интеграционния процес. В рамките на първата му половина деца и родители посетиха над 10 куклени, театрални  и балетни представления, направиха много празници, а скоро предстоят изложби с техни произведения. В проекта са включени 12 преподаватели за допълнително обучение по български език, театрален  педагог, експерт по изобразително изкуство, хореограф и двама образователни медиатори.

Предстои доставката на интерактивните дъски  и образователните таблети за децата, коментира Стефка Симеонова, ръководител на проекта от районната администрация:„Работата е трудна, но много интересна и с екипите на всяка една градина, работим много успешно. Мисля, че с финализирането на дейностите в края на 2018 г., можем да покажем иновативни пракики и решения, които да помогнат на цялата система в предучилищното образование“.

iztochen_oborudvane (3)