Пилотен  проект  ги включва в Информационната система за реализиране на Механизма за съвместна работа на институциите  по обхващане и включване в образователната система

Детските градини в район „Източен“ вече са устройства за самостоятелни профили в системата „Посещаемо и безопасно училище“,които бяха връчени на директорите от кмета на района николай Чунчуков. Със разрешение на министъра на образованието Красимир Вълчев  е дадена възможност  чрез  пилотен  проект  детските градини  в „Източен“ да се включат в Информационната система за реализиране на Механизма за съвместна работа на институциите  по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

„Надявам се, че с тази децентрализация на дейността по обхвата на децата  ще оптимизираме  работата при най-уязвимите групи и в системата ще постъпва точна и навременна информация за всяко дете, което не посещава учебно заведение“, заяви Николай Чунчуков. Той  добави, че  това е поредната крачка към интегриране  на  децата и  семействата от етническите групи и даде за пример факта, че след  края на проекта „Растем заедно“ 35 учители от детските градини продължават с допълнителната подготовка  по български език  на повече от 400 деца- пример за изключителна устойчивост на образователен проект.

Главният експерт „Образование“ в районната администрация Стефка Симеонова  допълни, че  от началото на тази година за  некоректните родители, които  не  осигуряват децата в училище, вече са изготвени повече от 100 акта за администативно нарушение, както и 13 наказателни постановления с  първите глоби.