С шест нови се актуализира и Списъкът със специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Нови десет специалности влизат в Списъка на защитените от държавата за учебната 2023/2024 г., реши Министерският съвет. Девет от тях присъстват в проекта на Списъка, публикуван за обществено обсъждане. Седем са от професионално направление „Строителство“ – „Строително дърводелство“, „Строително тенекеджийство“, „Вътрешни облицовки“, „Покриви“, „Метални конструкции“, „Сухо строителство“ и „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях“. Други две са „Класически инструменти“ за професия „Лютиер“ от професионално направление „Приложни изкуства и занаяти“ и „Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“ от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“. Новата, десета специалност, включена в Списъка, е „Управление на радиоактивни отпадъци“ от професионално направление „Електротехника и енергетика“. От Списъка отпада специалност „Дограма и стъклопоставяне“, тъй като вече не отговаря на критерия за уникалност по териториален признак.

Така защитените от държавата специалности от професии стават общо 61. Това са специалности, които са уникални като съдържание и всяка от тях се преподава в не повече от четири училища в страната. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 9 ученици. С шест нови специалности се актуализира и Списъкът със специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Две са от професионално направление „Горско стопанство“ – „Дърводобив“ и „Механизация на горското стопанство“. Други две са от професионално направление „Строителство“ – „Основни и довършителни работи“ и „Строителство и архитектура“, а останалите са „Програмно осигуряване“ от професионално направление „Компютърни науки“ и „Логистика на товари и услуги“ от професионално направление „Транспортни услуги“.

По този начин специалностите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда стават общо 84. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 12 ученици. Списъците са актуализирани с предложения от национално представителните работодателски организации и министерствата. Ще се прилагат от учебната 2023/2024 г. за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.

Тази година завършва първият випуск с ученици по защитени специалности и специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Предстои да се направи анализ на ефекта от въвеждането им, като целите са оптимизиране на критериите и процедурите при определянето им и проследяване реализацията на завършилите.