10 октомври и крайният срок за подаване на документи, завършилите придобиват специалност „Приложен програмист“

За пета поредна година националната програма „Обучение за IT кариера“ предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Занятията се организират в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн. Десетокласниците, които желаят да получат квалификация за програмист, могат кандидатстват като попълнят онлайн формуляр до 10 октомври 2021 година:

https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Право да подават документи имат десетокласници, които не се обучават за придобиване на квалификация по професия от направление “Компютърни науки”.

Подготовката се извършва по тригодишна програма. Учениците ще се научат да работят с различни операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), да използват софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране,  контрол на изходния код и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване. Ще познават и могат да прилагат основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код, както и да инсталират, конфигурират и администрират необходимия приложен софтуер за работа според изискванията на клиента. Обучението предвижда и умения за тестване и внедряване на приложения.

В периода между 11 и 16 октомври учениците ще получат парола за достъп до приемния тест на посочения при кандидатстването е-мейл. Изпитът представлява тест с определен брой въпроси за проверка на общата компетентност на кандидата и мотивацията му да участва в програмата. Входящият тест ще се проведе на 17 октомври от 10.00 часа и е с продължителност два часа. За тези, които не успеят да се включат на тази дата, е определена втора резервна – 24 октомври.

Софтуерното професионално образование и обучение се провежда в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора в 5 центъра, като в Пловдив това са Математическата гимназия и ПУ.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ стартира през 2017 г. Държавният образователен стандарт за обучението по тази професия е разработен от IT сектора. С придобиването на квалификация за приложен програмист, завършилият обучение ще може да работи като по поддръжка на периферни устройства, на софтуер, да инсталира софтуер, да програмира, да поддържа интернет, да е администратор на приложения, уебсайтове и др