All-focus

Домакини и гости обсъдиха глобалните явления в образованието – въвеждането на модерни методи на преподаване на т.нар. дигитално поколение, търсенето на баланс между модерното и задължителното

Депутати от Комисията по европейски политики на парламента на Бавария посетиха Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ като част от програмата на визитата си в под тепетата. Председателят Томас Готхарт и останалите 12 членове на комисията бяха посрещнати от зам.-ректора по международно сътрудничество, академична мобилност, връзки с обществеността и протокол доц. д-р Надя Чернева, зам.-декана по научна дейност на Филологическия факултет доц. д-р Борян Янев и преподаватели от Катедра „Романистика и германистика“.

Пред баварските депутати доц. Чернева представи дейността и мястото на ПУ „Паисий Хилендарски“ в образователната система на страната, академичния обмен по Програма „Еразъм“ в Германия и останалите европейски държави, възможностите за учене и усъвършенстване на познанията по немски език в различни бакалавърски и магистърски програми както във Филологическия факултет, така и в останалите факултети.

“Стремежът на Пловдивския университет е не само да осъществява академичен обмен на студенти и преподаватели, но да търси и възможности за осигуряване на стажантски програми и практики в чужбина за своите възпитаници, както и партньорства за реализиране на съвместни научноизследователски проекти”, подчерта  доц. д-р Надя Чернева.

Домакини и гости обсъдиха глобалните явления в образованието – въвеждането на модерни методи на преподаване на т.нар. дигитално поколение, търсенето на баланс между модерното и задължителното по време на обучение, възможностите за реализация на пазара на труда у нас и спирането на процеса на изтичане на мозъци.

Големият интерес към изучаване на немски език в България заинтригува депутатите от Комисията по европейски политики и те предложиха на домакините си да помислят за сътрудничество с университета в Регенсбург в провинция Бавария – един от утвърдените научноизследователски немски университети.

В момента ПУ „Паисий Хилендарски“ си сътрудничи с университетите в Дрезден, Берлин, Гьотинген и Бохум. Годишно 140-150 студенти от Пловдивския университет, се обучават различни европейски университети по Програма „Еразъм“, като 10% от тях обогатяват знанията си в немскоезична среда. Броят на немските студенти, които идват в Пловдивския университет е значително по-малък. Тази година те са четирима, в специалностите „Балканска история“, „Славистика“, „Руска филология“ и „Българска филология“.

“Обмисляме привлекателни за чуждестранните студенти възможности за обучение като увеличим броя на магистърските програми с преподаване на английски и немски език”, заяви доц. Чернева. Зам.-ректорът разказа и за всички възможности за изучаване на немски език в университета – бакалавърските програми по приложна лингвистика, както и „Лингвистика с ИТ“, „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с бизнес администрация“, и магистърските програми по превод за европейските институции. Центърът за чужди езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет също предоставя възможност за изучаване на немски език и други чужди езици с различни като степен на владеене, времетраене, интензивност, професионална област и тематика  курсове.