Психологът Стоянка Керина ще ръководи департамента.

Частна профилирана гимназия „Едмънд Бърк“ приема 7-класници срещу 500 лева годишна такса

Психологът Стоянка Керина ще ръководи департамента.

Департамент за извънучилищни дейности ще развива емоционалната и социална интелигентност на учениците в гимназиален етап. Новото звено е интегрирано в образователната стратегия на Частна профилирана гимназия „Едмънд Бърк“ за предстоящата учебна година. Учениците ще могат да избират в какви модули да се включат спрямо личните си интереси и предпочитания.

„Идеята ни е да стимулираме изграждането на успешни личности, които да се реализират в съвременната среда. Извънкласните дейности развиват и възпитават умения, помагат на децата да добият самочувствие, да обогатят преживяванията си и да натрупат опит в общуването със своите връстници, да се научат да работят в екип, да разширят кръгозора си, а защо не и да създадат собствена стратегия за успех“, казва психологът Стоянка Керина. Тя ще ръководи департамента, където учениците няма да заплащат допълнителна такса за избрания от тях модул. Керина, която е специализирала дефектология и има опит като училищен психолог, предвижда и работа с родители. Ще бъдат организирани уъркшопи, които да помогнат на семействата да се справят с тийнейджъра и да ги научат да разрешават конфликти.

Частна профилирана гимназия „Едмънд Бърк” ще обучава  ученици след завършено основно образование. Училището е в списъка на частните, които получават държавна субсидия за издръжка на учениците си по подобие на децата в общинските и държавните школа. Затова сумата, която гимназистите ще доплащат годишно, е 500 лева.

Приемът на заявление вече стартира, но бъдещите осмокласници ще бъдат записани в края на юни след приключване на националното външно оценяване по български език и математика. Учениците ще изучават английски като първи задължителен и по избор – немски или испански, като втори чужд език.

Името на Частна профилирана гимназия „Едмънд Бърк” фигурира в Справочника на РУО-Пловдив за тазгодишния държавен план-прием.

Документи се подават на място на ул. “Гладстон” 1 – Дом на науката и техниката. Телефон за контакти: 0897 508 696