Форматът на изпита остава без промяна, университетът ще поиска 150 бройки за медици, 100 за стоматолози и 90 за фармацевти

Ден на кандидат-студента организира Медицинският университет в Пловдив за желаещите да се срещнат с председателите на изпитните комисии и да зададат въпроси относно тестовия вариант. Той е насрочен за 16 февруари от 11. 30 часа в Аудиторния комплекс на вуза. Зрелостниците ще могат за си купят и новия справочник.

Форматът на изпита остава без промяна. Тестът съдържа два модула – по биология и химия, и ще се провежда в един и същи ден. Оценяването ще се прави от отделни комисии и бележките по двата предмета ще участват самостоятелно в балообразуването. Балът се формира от удвоените оценки от теста по биология и химия плюс оценките по тези предмети от дипломата за средно образование. Университетът запазва изискването в класирането да участват само кандидати, постигнали минимум бал 24.

Приемният изпит за магистърските специалности е на 3 юли. Изпитът по етика за медсестри и акушерки е между 8 и 12 юли. За чужденците са насрочени четири дати – по една през юни и юли и две през септември. Вузът няма да провежда нито предварителни, нито пробни изпити. Мотивът на ръководството е,  че на този ранен етап подготовката на кандидат-студентите не е приключила и те обикновено показват по-ниски резултати, което може да ги демотивира.
Подготвителни курсове ще проведат само по зъботехника през юни.

И тази година вузът ще поиска 150 бройки за специалност „Медицина”, 100 – за „Стоматология” и 90 за „Фармация”.

От бакалавърските специалности най-голям интерес бележи „Медицинска козметика. За новата специалност кандидатствали дори практикуващи в момента козметици.  През изминалата кампания за едно място са се състезавали 6 души.

Миналото лято голяма беше битката и за бройките в платено обучение – 100 човека с високи оценки от приемните тестове, но неприети в държавна поръчка, се съревноваваха за 20 места.