eTwinning проект на ЕГ „Иван Вазов” в партньорство с още четири държави с национален и европейски знак за качество

574

Многоезичен речник на пословиците и идиомите донесе национален и европейски знак за качество по проекта eTwinning на ЕГ „Иван Вазов”.  Учениците от 9 д клас получиха своите грамоти за успешния eTwinning проект A PROVERB A DAY KEEPS THE BOREDOM AWAY, по който работиха под ръководството на Мая Кюлевчиева. Съчетавайки знанията по английски и български език, те участваха в създаването на многоезичен речник на пословици и идиоми. Издирените от тях изрази, които са неизменна част от българското народно творчество, бяха включени в електронна книга, събрала находките на всички училища партньори – гимназия „Станислав Костки“ – Шчечин, Полша, училище „ Нео Сули“ – Серес, Гърция, училище „О.М.Сорбино“ – Сиракуза, Италия и училище „Ла Малмезон“ – Париж, Франция. Освен английските изрази, електронната книга могат да се видят буквалните преводи на партньорските езици, както и най-близкото съответствие на дадения език.

Другият краен продукт е събрал в себе креативното виждане на участниците – те са вложили избрани от тях пословици и идиоми в комикси, както и в „облаци“ с различна форма. Българските участници проявили и актьорски заложби, предизвиквайки останалите чрез изиграване без думи на определен израз. Заради отлично представените продукти, изготвени в сътрудничество, комуникация между партньорите на различни нива, проектът получи първо национален, а след това и европейски знак за качество.

Той е един от общо 21 проекти с българско участие, удостоени с високото отличие на eTwinning общността. В Пловдивска област тази година десет etwinning проекта получиха национален знак, а четири от тях бяха отличени и с европейски знак за качество.