Национална конференция с международно участие анализира кибертормоза и проявите на агресия над и между деца

zx860y484_3007366-1

„Насилието и детето на 21 век“  е темата на националната конференция с международно участие, която ще се проведе на 23 и 24 ноември в „Грандхотел Пловдив“.  Форумът се организира от Пловдивския университет, Държавната агенция за закрила на детето и Община Пловдив, а участие ще вземат депутати, представители на министерства и неправителствени организации, кметове, университетски преподаватели, изследователи от БАН, учители и училищни директори, членове на Съвета на децата.

Проблемът за насилието постепенно се превърна в основна тема не само за експертите, които формират образователната и социалната политика, но и за професионалистите, работещи с деца и ученици.Един от най-често дискутираните въпроси е за справянето със зачестилите форми на насилие над деца и между деца. Тази тема привлича и интереса на изследователите, които проучват спецификата и разпространението на насилието в различните социални сегменти – училището, семейството и обществените места.

Основната цел на конференцията е да фокусира вниманието на училищни директори, учители и социални работници върху два ключови аспекта на насилието над и между деца – концептуални и практически, казват организаторите. Ще се дискутират също виртуалното насилие и кибертормозът, насилието и съвременното семейство, насилието и позитивното развитие, както и проявите на агресия между деца.