Отпускат още 83 194 лева за новата детска градина на ул. „Богомил“. И ОДК ще може да кандидатства за финансиране по проекти от общинската образователна програма

Детска градина „Елица“ ще разкрие две яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна възраст до 3 години. Предложението ще бъде подложено на гласуване на предстоящото заседание на местния парламент на 3 август. Предвижда се да бъдат осигурени средства за оборудване, обзавеждане и преустройство на помещенията.

Капацитетът на детската градина е за 240 деца. За последните седем години обаче, поради липса на желаещи, са били съкратени четири групи. Понастоящем действат 10, така че забавачката разполага с четири свободни помещения за игра, хранене и сън, които предстои да бъдат преустроени.

Данните от текущото класиране за детските и учебни заведения показва, че броят на децата за яслени групи е четири пъти по-голям от местата. На последния тур 167 малчугани са останали извън списъка на приетите.

Общинските съветници ще гласуват също отпускането на още 83 194 лева за новата детска градина на ул. „Богомил“. Първоначално предвидените пясъчници няма да бъдат изградени заради новите изисквания, свързани с КОВИД пандемията, а на тяхно място ще има ударопоглъщаща настилка. Допълнителни средства изискват вентилационните инсталации за басейна и физкултурния салон, както и неотваряемите прозорци в занималните и спалните помещения.

На гасуване в ОбС ще бъде подложена и Общинската образователна програма. Предложението за промяна е на зам.-кмета по образование и развитие Стефан Стоянов, който предлага Центъра за подкрепа за личностно развитие/ОДК да може да кандидатства за финансиране по отделните подпрограми. Дава се възможност и на градините да подават проекти за изграждане на площадки за деца със СОП. Занапред и дуалните паралелки в СУ-тата ще получават общинско подпомагане.