Кампанията за подаване на документи стартира от утре, отново се очертава битка за школата в „Централен”

Две училища в район „Южен” ще приемат рекорден брой първокласници, става ясно от електронната система за прием. СУ „Константин-Кирил Философ” и ОУ ”Димитър Талев” са обявили по 6 паралелки, което се равнява на 144 деца. Две от паралелките в „Д. Талев” ще са иновативни – сутрин децата ще учат само български и математика, а самоподготовката ще е след всеки час. Целта е сутрин, когато са по-концентрирани, да получават нови знания, които веднага след часа да затвърждават с упражнения. Междучасието ще е доста по-голямо от обичайното – половин час. За следобед остават часовете по музика, изобразително изкуство, физическо и технологии, както и заниманията по интереси. Пет са паралелките в ОУ „Яне Сандански”, което е сред предпочитаните в квартала.

За втора година приемът на ученици в първи клас в общинските училища ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване. Разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система бе актуализирана и адаптирана с променените от МОН общи правила за цялата страна.

От 3 май родителите на децата, родени през 2011 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас, могат да подават заявления онлайн. На адрес priem.plovdiv.bg те ще се регистрират за участие в първото класиране на своите деца. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 5 юни, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 3 юни. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с попълването и въвеждането, могат да подадат на хартиен носител по образец своите заявления до 31 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация, а възможността за промяна в желанията е по-лесна. Системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.

При подаване на заявление онлайн  родителите е важно да знаят, че за участие в класирането то трябва да е със статус „подадено“, а не „чернова“. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в електронната система. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва на следващия етап за останали свободни места.

Голям брой първокласници ще приемат училищата в „Тракия”. Местата в „Черноризец Храбър” са 138, 132 – в „Софроний Врачански”, а в „Димитър Матевски” са 110. Най-малко са в „Св. Седмочисленици” – 66.

И тази година се очертава битка за училищата в „Централен”, към които традиционно има сериозен наплив. ОУ „Ал. Константинов” ще има само три паралелки, което прави 72 деца. По 66 първолаци приемат ОУ „Антим I” и ОУ „Кочо Честеменски”. Припомняме, че за второто училище миналата година родители протестираха пред общината, тъй като деца с адресна регистрация от района на школото не бяха класирани по първо желание. Паралелките бяха увеличени от две на три. ОУ „Душо Хаджидеков” обявява общо пет паралелки, като двете са във втория корпус – бившето „Георги Бенковски”. СУ „Патриарх Евтимий”, ОУ “Княз Александър I” СУ „П. Хилендарски” ще имат по 96 първокласници или по четири паралелки.

120 са местата в ОУ „Райна Княгиня” – училището в „Северен”, за което има най-сериозен наплив. Толкова са и местата в началното „Хр. Ботев”. 88 ще бъдат първолаците в СУ „Пейо Яворов”. По 44 деца приемат СУ „Н. Вапцаров” и СУ „Хр.Г.Данов”.

Първата паралелка по Монтесори ще бъде в СУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Приемът за нея е по общия ред, като по-голям шанс имат децата от района. Училището ще приеме общо 72 първокласници.

В „Източен” първокласниците са най-много в ОУ „Пенчо Славейков” -100, следвано от СУ „Найден Геров” – 72.

Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.