images

Директори на професионални гимназии са принудени да събират по две специалности в една паралелка, поради липса на достатъчно кандидати. Целта е да се спасят професии, към които липса интерес, но пък има глад за кадри. Кои ще са те ще стане ясно на 9 юли, когато станат ясни резултати от първо класиране в гимназиите с прием след 8 клас. Към момента все още не е ясен списъкът със защитени професии, което ще позволи прием под изискуемия минимум от 18 души в паралелка. Очаква се той да бъде предложен от просветния министър Тодор Танев по предложение на директорите, за да бъде утвърден от МС.

Миналата година за специалност “Бижутерство” в СОУ “Никола Вапцаров”, която е единствена в страната, бе разрешено формирането на паралелка с 14 деца. С условие училището да не иска допълнително финансиране над тази бройка ученици.

“Няма желаещи за “Подемна асансьорна техника, а има нужда от подобни специалисти, но ниското заплащане я прави неатрактивна за учениците и техните родители. Ако се съберат до 7 души, ще формираме паралелка”, обясни експертът по професионално образование от РИО Румен Радев.

За да се презастраховат, немалко ученици подават документи в няколко училища. Дублираните имена ще бъдат изчистени на първо класиране, когато кандидатите трябва да се запишат с оригинала на свидетелството за завършено основно образование.