SONY DSC

Следващите два предварителни теста за прием в пловдивския филиал отново ще се проведат от домовете на кандидат-студентите на 11 и 25 април

Две пълни шестици и само един скъсан. Такава е равносметката от първия предварителен изпит по математика в Техническия университет. 102-ма бяха кандидат-студентите, които се явиха за прием в пловдивския филиал. За контрола по време на теста са отговаряли 25 квестори  – преподаватели от вуза. Допуснатите до изпита са имали отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютър с налични и работещи видеокамера и микрофон. Изискването към тях е да насочат камерата на компютъра си така, че да се вижда изпитната им работа. Освен това нямат право да напускат работното си място, определено преди стартирането на изпита, освен в регламентираните почивки.

На 5 април и 6 април се проведоха и отдалечени изпити по композиция и рисуване за специалността „Инженерен дизайн“, както и по английски език, на които са се явили 106 средношколци.

Учени от Техническия университет разработиха собствена дигитална платформа, която да осигури възможност за дистанционно провеждане на кандидатстудентските изпити.

„Платформата работи много добре, надеждна е и ще ни служи. Най-напред, ние квесторите, трябваше да се убедим, че човекът на екрана е кандидат-студентът, подал заявление. После изисквахме с камерата да ни покажат обстановката, в която работят, а и за да се убедим, че няма други хора в стаята на изпитвания. През четирите часа на изпита имахме задължение да искаме от кандидатите периодично да ни показват отново работното си място, за да няма „външна помощ“. Удобното за кандидат-студентите бе, че веднага след приключване на изпита те автоматично получиха резултатите си и знаеха какво са постигнали“, каза доц. д-р Никола Шакев – зам. директор на пловдивския филиал и квестор.

Следващите два теста по математика, които отново ще се проведат от домовете на учениците, ще бъдат на 11 и 25 април.

„По график те трябваше да се проведат в няколко областни града на страната за удобство на кандидатите, но сегашната ситуация промени плановете ни”, коментира директорът на филиала проф. д-р Въльо Николов. В тях могат да участват всички, които са подали заявки за участие, заплатили са таксата от 30 лева и са получили индивидуална парола за достъп до платформата на вуза. Случва се ученици да се явяват повече от веднъж на предварителните изпити, за да подобрят оценката си, тъй като за балообразуването се взима по-високата.   Редовният тест по математика е на 29 юни.