D:DCIM102DICAMDSCI5088.JPG

Нито едно от членуващите в Българската асоциация на частните училища не е изявило желание да получава средства

Две частни пловдивски гимназии ще получават държавна субсидия през 2018 година. Това става ясно от списъка на частните учебни заведения, които от началото на тази година ще вземат средства за издръжка на учениците си по подобие на децата в общинските и държавните школа. За страната училищата са общо 9, а детските градини 5, но сред забавачките няма пловдивски.

От одобрените за държавни средства са Частната професионална гимназия по икономика и управление и Частна профилирана гимназия “Едмънд Бърк”.

„20 на сто от учениците ни ще се обучават без такса. А за останалите годишната вноска се очаква да падне на половина. В момента таксата ни е най-ниска в сравнение с останалите частни училища в града – 1200 евро”, обясни управителят на „Едмънд Бърк” Фани Истаткова. Това лято училището, което към момента се помещава в Дома на науката и техниката, предстои да дипломира шестима зрелостници.

Дебатите дали частните училища и детски градини да могат да получават държавна субсидия се водиха бурно години наред. Подобна възможност бе дадена с приетия  нов училищен закон, а реално право на държавни пари частните учебни заведения получават от 1 януари 2018 г. Желаещите трябваше да кандидатстват пред просветното министерство в срок до 2 ноември м.г.

Ако школата получат за всяко дете грубо по около 1400 лева (колкото е средно единният разходен стандарт на учениците от държавните и общинските училища), това прави около 800 хил. лв. В бюджета за 2018 г. са планирани доста повече средства за частните училища (7 млн. лв.), в случай че всички поискат държавни средства.

Причината малко частни школа да искат държавни средства е условието, поставено пред тях от законодателя – да приемат 20% от учениците си безплатно, вкл. деца с изявени дарби и специални образователни потребности. Кои деца ще се освобождават от плащане, ще решава съответното училище.

Нито едно от членуващите над 50 частни школа в Българската асоциация на частните училища не е изявило желание да получава въпросните средства. От възможността, която дава новият закон, няма да се възползват частните училища със значителен брой ученици в Пловдив – Частна езикова гимназия “Стоян Сариев”, Частно основно училище “Бъдеще”, Бритиш скуул “Класик”, Частно училище “Дружба”. Общо у нас има 186 частни училища, в които учат 14 000 ученици.

Средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите в частните училища ще се определят по бюджетите на общините. Парите ще се разпределят въз основа на броя на учениците и на базата, както и наличието на деца от уязвимите групи.