За студентите е предвиден стаж в преводаческа фирма и възможност за специализация по китайски

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ до 10 октомври приема документи за две магистърски програми по превод – „Превод за европейските институции“ и „Превод и интеркултурна комуникация“.  Обучението по първата продължава 2 семестъра с възможност за изучаване на два чужди езика по избор – английски, испански, италиански, немски и френски. Във втората има два варианта – 2 семестъра с изучаване на 1 чужд език и 3 семестъра при изучаване на два чужди езика. И в двата случая се избира измежду английски, испански, италиански, немски, руски и френски.

Учебните планове са разработени съвместно с Центъра за езици и интеркултурна комуникация към факултета. Понеже са с изцяло практическа насоченост и подходящи за широк кръг специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, техническите и естествените науки, при  кандидастване не е необходимо предишното образование да е филологическо.

Специалностите дават възможност за участие в международен студентски обмен, практика във водещи европейски университети, участие в научни проекти и форуми, стажове в европейски институции. Възможна е и преводаческа специализация по китайски език.

Обучаващите се ще получат специализирани знания и умения в областта на теорията, методологията и практиката както на класическия превод, така и на локализацията на продукти и уебсайтове, междуличностната и междукултурната комуникация, съвременните информационни технологии и практическата работа с разнообразни преводачески програми.