Пловдивският и Медицинският университет работят заедно по проект за 23 млн. лева, по който ще бъде създадена специализирана изследователска база

Изграждането на Център за персонализирана иновативна медицина стартираха днес Пловдивският и Медицинският университет. Инвестицията е в размер на малко над23 милиона  лева и се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньор в проекта е Институтът по минералогия и кристалография към БАН.

Символичното начало на строително-монтажните работи бе дадено от зам.-ректора по проектната дейност на ПУ проф. Теменужка Йовчева. Заради изграждането на Центъра ще бъде реконструирана съществуващата сграда на университета на ул. „Костаки Пеев”. Корпусът ще бъде преустроен като специализирана изследователска база с ограничен достъп на външни лица за провеждане на изследвания в областта метагеномиката, молекулярната ензимология, биосензорите и новите материали за създаване на нови продукти.

Директорът на Центъра проф. Илия Илиев от Биологическия факултет обясни, че ПУ ще изгради пет лаборатории в 5-етажната сграда, където ще се помещава цялата модерна техника, която ще бъде закупена – лаборатория по молекулярни биомаркери и микробиота, лаборатория по имунобиомаркери, лаборатория по биокатализа и биологични активни вещества, лаборатория по биополимери и нови материали и лаборатория по биосензори. Те ще отговарят на изискванията за последващо акредитиране, като експериментална база за получаване на пилотни партиди от продукти, като хранителни добавки, и за извършване на специализирани анализи по национални и международни стандарти.

При реконструкцията на лабораториите ще се изгради нова електрическа инсталация, която да отговаря на изискванията за захранване на апаратурата, ще бъде поставена специализирана настилка за химически и микробиологични лаборатории, фаянсова облицовка, водопровод и въздушна инсталация, ще бъдат инсталирани химически камини, изграждане на осветление.

Тези лаборатории ще бъдат свързани с останалите шест – пет от тях са в Медицинския университет и една в Института по минералогия и кристалография.

„По националния проект за първи път в България ще се прилага персонализирана медицина за определяне на биологични маркери в онкологията, хематологичните заболявания, имунологията и генетика”, посочи зам.-ректорът на Медицинския университет проф. Мариана Мурджева. Предвижда се реализацията на 12 мащабни иновационни научноизследователски програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни учени. Научноизследователските дейности ще се фокусират и в области като интензивна медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.