За повече влияние на местната власт при определяне план-приема настоява Националното сдружение на общините, което събра в Хисар експерти по образованието

Два пъти повече деца отпадат от селските училища в сравнение с школата в малкия град. 30.3 на сто от учениците в селата преждевременно напускат образователната система, като за сравнение тези от по-малките градове са 15.8. Едва 2.8 на сто от децата в големия град престават да влизат в клас в задължителна възраст.

Това сочи анализът на Националното сдружение на общините, представен днес в Хисар от зам.-изпълнителния директор Теодора Дачева. Общински експерти по образование от цялата страна  обсъждат актуални въпроси и проблеми, свързани с отговорностите на общините в областта на предучилищното и училищното образование. Акцент в дискусията са темите относно задържането на децата в училище, промените в системата на делегираните бюджети, формулата за разпределението им, професионалното и приобщаващото образование.

Преждевременно напусналите училище деца са 13,8 на сто, като целта е до 2020 година този процент да падне до 11 и да се доближи до средния за ЕС от 10,7. 89.2 на сто е обхватът на децата от 4 до 6 години. Тук обаче следва да се направи уточнението, че 66 на сто от ромчетата на тази възраст не ходят на забавачка.

По последни данни в населените места до 10 000 жители или в 110 общини има 280 училища, в които учат около 45 000 деца, 33 общини са с по едно училище, като с най-малко ученици са в Ковачевци – 19, и в Чипровци – 22, каза още Дачева.

В по-малко от 4 процента от общините са концентрирани 25 на сто от българските училища. Според нея именно липсата на деца води до закриването на школа, което поставя въпроса кое е по-важно – училището да бъде по-близо до детето или то да получи по-качествено образование.

Сдружението ще настоява пред МОН за повече влияние при определянето на държавния план-прим, който сега се съгласува с Регионалните управления на образованието.

Изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева призова общините да реализират собствени образователни политики, така че да могат да работят за развитие на училищата с потенциал.