Увеличават от 50 на 60 стотинки сумата за дете в подготвителните групи и учениците до 4 клас

Безплатните закуски за децата в подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас от догодина ще са два вида – основна и подкрепяща.  Бюджетът за сутрешното хранене ще бъде увеличен с 8 млн. и ще достигне 33 млн. лв. Така, вместо по 50 стотинки през 2019 г., за закуска на децата в началния етап ще има по над 60. Целта на мярката е подобряване на качеството.

„Някои деца, особено в големите градове, отиват нахранени на училище и искат само подкрепяща закуска, за разлика от други, с по-нисък социален статус, които ще предпочетат основната закуска”, коментира просветният министър Красимир Вълчев. Предстоят и промени в нормативната уредба, според които закуските вече трябва да отговарят на наредбите на здравното министерство за качествена храна. Не е тайна, че сега в голяма част от училищата те изобщо не се консумират, а децата, които разполагат със средства, предпочитат да си купят от близкия магазин или лавка. Съществува и обратната зависимост – децата от малцинствата или от бедни семейства в селата ходят на училище заради закуските.

Повече пари ще има и за транспорт на децата, които пътуват до друго населено място, за да посещават градина или училище. Предвидените средства са 43,2 милиона лева, което е с 4,3 млн. повече. Налице е тенденция за нарастване на броя на пътуващите деца и ученици, като за учебната 2017/2018 година той е достигнал 88 282.

През последните две години правото на транспорт бе разширено. Първоначално бяха включени всички пътуващи ученици до завършването им на гимназиалния етап, като автобусът ги оставяше до най-близкото училище. Миналата година се включиха и най-близките професионални гимназии.