От  вчера дванадесетокласниците започнаха да подават заявления за допускане на държавните зрелостни изпити от редовната сесия през май-юни. Крайният срок е 21 февруари. Зрелостниците могат да се явяват на ДЗИ по  профилиращ предмет, дори да не са го изучавали като такъв в 11. и 12. клас. Трябва обаче да го посочат като допълнителна матура по желание, освен двете задължителни.

Първата задължителна матура е по български език и литература на 19 май, а втората задължителна по профилиращия за тях предмет от 11. и 12. клас, е на 23 май. За възпитаниците на професионалните гимназии втората задължителна матура е държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. Началото е в 8.30 часа. Служебните бележки на допуснатите се получават до 18 май.

Допълнителните матури ще са от 26 до 31 май.

До 27 февруари в електронната платформа ще се въвеждат предложения за оценители, квестори, учители консултанти и учители по чужд език за четене на текст. Успоредно с това се определя броят на сградите, залите и местата, където ще се проведат изпитите.