Двамата отличници -

533 абсолвенти получиха днес дипломите си. 390 са успешно  завършилите бакалаври и  143-ма със степен магистър

Двамата отличници -
Двамата отличници -Елка Генова и Християн Узунов

533 абсолвенти от Аграрния университет получиха днес дипломите си на церемония в аулата на вуза. Двама са пълните отличници – Елка Генова, специалност „Аграрен туризъм“ , и Християн Узунов – „Растителна защита”.  Те имат  пълни шестици от курса на следване и  от държавния изпит.

390 са успешно завършилите бакалаври и 143-ма  със степен магистър. Средният успех от следването на бакалаврите от всички 18 специалности е много добър 4.68, а средният успех от държавните изпити – много добър 5.17. Магистрите от 19 специалности в шест професионални направления се дипломират със среден успех много добър 5.49.

Ректорът проф. д-р Христина Янчева пожела на студентите да  бъдат предприемачи по дух  и  да допринасят за ефективно земеделие в България и по света.

Дипломите си получиха и  преподавателите, хабилитирани през настоящата година, както и на докторантите, успешно защитили дисертационен труд. С почетното звание Doctor Honoris Causa на Аграрния университет, бе отличен регионалният директор на CLAAS за Югоизточна Европа – Финн Петерсен. Наградата е за изключителния му принос в модернизацията на обучението по механизация на земеделието, за заслугите му при повишаване качеството на аграрното образование и издигане престижа на университета.