Увеличаване на училищната автономност, списък със защитени професии и санкции за родителите на „трудните” ученици са част от предложенията за новата учебна година

Кръгла маса - 27.06.2017 - 1

Намаляване обема от документи и бюрократичните процедури в работата на директорите и учителите и предоставяне на подкрепяща среда от страна на МОН и Регионалното управление на образованието. Това поискаха училищни директори от Пловдив и областта по време на кръгла маса на тема „Какво очакваме от новата учебна година”, организирана от Областната администрация и Център за опит и идеи „Салве”. В нея се включиха Ели Тричкова от Министерството на образованието и науката – началник на отдел „Организационни дейности“ и началникът на РУО Иванка Киркова.

Увеличаване на училищната автономност, санкции за родителите на „трудните” ученици и подкрепа от Държавната агенция за закрила на детето бяха част от предложенията за новата учебна година. Директорите предложиха също ясни инструменти за оценка на качеството, по които ще се преценяват постиженията на отделните училища и изразиха надежда, че ще бъде коригирана системата на делегираните бюджети, каквато заявка направи просветният министър Красимир Вълчев.

„За да бъде училището място за щастие, и учителите трябва да бъдат щастливи. А сега е някакъв кошмар откъм документация и това не ни позволява да се отдадем на пряка работа с децата, да подобряваме екипната работа и уменията за творчество”, каза директорът на СУ „Патриарх Евтимий” Валентина Георгиева.

Директорите на професионалните гимназии по дървообработване и по хранителни технологии Константин Костадинов и Людмила Ганчева предложиха централизиран план-прием и напомниха, че от 2014 година се чака списък със защитените професии.

Пламен Панчев – председател на „Клъстер Тракия икономическа зона“, обясни, че започва изграждането на образователно-квалификационен център, който ще има за задача да надгражда уменията на завършващите преди да постъпят на работа.

Отпускане на целеви средства за охрана в училището, за медицинска помощ и за квалификация бяха друга част от исканията на директорите. Те очакват проект “Твоят час” да продължи и през новата учебна година, но се надяват да се улесни администрирането му.

Екип от Областна администрация и Център за опит и идеи „Салве“ формира работна група за подготовка на документ от кръглата маса и изпращането му в МОН.