Ученици от ЕГ „Иван Вазов“ създават 5-езичен речник по eTwinning проект в партньорство с ученици от Полша, Испания, Гърция и Турция

Всичко започва от 26 септември – Европейския ден на езиците. Той става повод преди година ученици и учители от ЕГ „Иван Вазов“ заедно с партньори от Полша, Испания, Гърция и Турция, да стартират проекта “Can you speak my language?” Основната цел е да се разкрие ценността на многообразието  от езици на континента, да се разширят познанията за културата на партньорите и, не на последно място, да се приложат знанията по английски език и ИТ. Само преди няколко дни проектът получи признанието на жури от Звеното за координация за дейност etwinning към Цeнтър за развитие на човешките ресурси – Национален Знак за качество.

Дейностите започват с поздрави на най-различни езици върху самостоятелно изработени електронни картички по случай празника. Сравнението на действащите азбуки на партньорите показа пет различни такива, с бонус – още един вариант на испанската. Не знаехме, че каталунската азбука леко се различава от официалната, споделят пловдивските гимназисти.

„Сигурно са единици тези, които заради собствено любопитство ще се разровят в литературните архиви, за да стигнат до стиховете на Адам Мицкевич, Антонио Мачадо или Яхия Кемал, а те са част от литературната съкровищница на Полша, Испания и Турция. Тяхната поезия е любима в страните им, така както за нас любими са “Хубава си, моя горо…” или “Високи сини планини”“, казва ръководителят на проекта и преподавател по английски език в ЕГ „Иван Вазов“ Мая Кюлевчиева.

Нейните ученици от 9 д клас не само се запознават с тези автори, но ги чели ги в превод на английски, анализирали ги и даже ги рецитирали на полски, испански, турски.

След дискусия в клас за значението на всеки един език, учениците записали свои размисли по темата, които споделили в страниците на проекта. Младежите изразили мнение, че родният език е ценност, която не бива да бъде изгубвана за сметка на един общ, но чужд език, който да служи за общуване между всички европейски народи.

Благодарение на 5-езичния речник, създаден в международно сътрудничество, учениците успели да да проговорят на партньорските езици и даже водили кратки диалози по различти теми.

Като финален продукт гимназистите изготвили онлайн литературен албум с избраните стихове в оригинал, в превод на английски език и с видеа, в които ученици от различни страни рецитират стихове на езици, които никога не са изучавали.

Така пловдивските ученици се запознаха с Адам Мицкевич, Антонио Мачадо, Яхия Кемал – поети, за които част от тях не бяха и чували, но днес могат да цитират в оригинал.