Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

 

Мисъл на седмицата

Лошата дума от лошо сърце излиза.

 

Двойни съгласни – двойно т (тт)

Двойно т(тт) пишем  в членуваните форми на съществителните имена от женски род единствено число и на бройните числителни имена, за вършващи на т.

пролет + та – пролетта

младост + та – младостта

свежест + та – свежестта

кост + та – костта

 

пет + те – петте 

девет + те – деветте

NB!Присъществителните имена отженски род,които в единствено числозавършват на щ,в членуваната форма се получава щт. При писане буквата т не бива да се изпуска.

 

нощ + та – нощта

свещ + та – свещта

пещ + та – пещта