12-03-07-72188_1

Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

Инициативата е посветена на 15-годишния юбилей на състезанието и 3-годишнината на „Уча в Пловдив“.

Мисъл на седмицата: Не уважаваш ли родния си език, не уважаваш и майка си.

 

Грешки при писане на членната морфема –та при имената от женски род

(Не е трудно, само да помислим)

Колебания има при случаите, когато съществителните имена от женски род завършват на Т или Щ.

част + та = часТТа                                  прелест + та = прелесТТа

младост + та = младосТТа                     пещ + та = пеЩТа

Членуваните форми от този род съществителни имена задължително пишем с двойно Т или с ЩТ.

НО!!!   ВНИМАНИЕ! ос + та = оста            мас + та = маста (Не се пише двойно Т, няма основание за това)

NB! Често се греши, когато с двойно Т се членуват имена от мъжки род, които завършват на Т.

лост + ът (а)   Не се пише лостта!!!

пръст (на ръката) – Нараних пръста си (не пръстта си)