Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

 

Мисъл на седмицата 

Секи народ трябва да се хвали със своя език, трябва да открива и да се опознава с неговите богатства, а ние, българете, вървим наопаки… 

Любен Каравелов

 

Употреба на малко тире (дефис)

Малкото тире е непунктуационен знак.

Използва се в следните случаи:

  1. След частиците по и най при степенуване на прилагателните имена и наречията.

хубав – по-хубав, най-хубав

добре – по-добре, най-добре

  1. При сложните думи, които се пишат полуслято.

синьо-зелен, заместник-началник, научно-технически

  1. При пренасяне на части от думи на нов ред.

во-да, приро-да, ри-барник

  1. При графични съкращения

г-жо (госпожо), д-р (доктор), у-ще (училище)

5.При думи и изрази, в изписването на които се използват букви и цифри.

3-ти, 25-годишнина, 7-дневен

  1. При полуслятото писане на някои собствени имена.

Любен Дилов-син, Перник-изток