Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

 

Мисъл на седмицата 

Какъвто е човекът – такива му и думите.

Употреба на притежателното и възвратното притежателно местоимение

Когато подлогът е притежател:

  1. В 1. и 2. лице в единствено и множествено число се употребяват пълните форми и на двете местоимения (по избор).

Ние обичаме нашата (своята) родина.

Ще споделишли  своите (твоите) идеи с нас?

  1. В 3. лице единствено и множествено число се употребява пълната форма на възвратното притежателно местоимение.

Писателят представи своя (не неговия) роман.

Учениците прочетоха своите (не техните) преразкази.

  1. Във всички лица и числа се употребява само кратката форма на възвратното притежателно местоимение.

Аз подреждам стаята си (не ми).

Слушайте родителите си (не ви).