Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български „Свети Иван Рилски“ стартират рубрика с езикови правила и съвети

12-03-07-72188_1

Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

Инициативата е посветена на 15-годишния юбилей на състезанието и 3-годишнината на “Уча в Пловдив”.

Мисъл на седмицата:

Доде имаме език, народността ни е запазена; изгубим ли езика си, изгубена е народността ни.

Петко Рачов Славейков

 

Употреба на главна буква

(Не е страшно!)

Главните буви се употребяват въз основа на три принципа: синтактичен,свързан с делението на текста на изречения, морфологичен, свързан с разграничаването на собствените от нарицателните съществителни имена, и стилистичен, свързан с изразяваното отношение на пишещия.

Най-големи трудности имаме при морфологичната употреба на главна буква.

С начална главна буква се пишат всички названия, които имат функция на собствено име: Ваня, Пловдив, Искър, Вихрен, Средновековие, Черноморие, Димитровден и др.

С главна буква се пишат притежателните прилагателни имена, образувани от лични имена с наставки –ов, –ев, –ин, ако не са употребени преносно или във фразеологични словосъчетания.

Чета Вазовите разкази.

NB!С малка буква се пишат имената на дните на седмицата, месеците, сезоните, посоките на света, имената на езиците, названията на жителите на населени места, държави.

сряда, май, изток, френски език, пловдивчанин, българин