Млади учени от Пловдивския университет събират на кръгла маса ученици от 10, 11 и 12 клас

url

Кръгла маса с ученици от X, XI и XII клас на тема „Предизвикателства в биологията” организира утре, 21 април, Биологическият факултет на Пловдивския университет в Дома на учените в Стария град.

Дискусията ще включва три актуални теми от биологичната наука, които ще бъдат представени от млади докторанти във факултета.

„В ерата на информационните технологии е време да опитаме да осъзнаем, че информацията не е знание и мъдростта не може да се представя като купчина данни. Независимо от огромните успехи на биологичната наука, и в частност на медицината, днес още търсим отговори на  въпросите за произхода на живота и на човека. В нашия материален свят, за да оцелеем като биологичен вид, ние имаме нужда от алтернатива, от връщане към природата”, коментират младите учени. Целта им е да представят на тийнейджърите алтернативата на технократското мислене и ползата от екологичното и биологичното мислене.

Анелия Павлова е докторант по зоология. Темата й е озаглавена „Прилепите – летящите бозайници или копия на Батман!?”. Тя ще се опита, заедно с учениците от X, XI и XII клас да отговори защо еволюцията е създала уникално летящите бозайници – прилепите и ще постави за дискусия въпроса „Щом те могат да летят и са бозайници като нас, дали митът за Батман не е истина?!”

Докторантът по молекулярна биология Данаил Минчев ще разкаже за функциите на РНК и ще напомни, че не всички ензимни молекули са с белтъчна природа. Темата му е със заглавие: „Гени, гении и крокодилът Гена. Нови факти в областта на молекулярната генетика.”

Темата на Радослава Стоянова е „Биология на развитието в медицинската практика”. Учениците ще се запознаят с опашатите истории за това какво се случва, когато сперматозоидът срещне яйцеклетката. Ще бъде представен оплодителният процес от гледната точка на ембриолога, както и асистираните репродуктивни технологии като съвременен метод на лечение.