Третокласничката Стелияна от СУ “Никола Вапцаров” изработила знаците, които са поставени на вратата на класната стая, децата сами избират как да бъдат поздравени

С прегръдка, докосване юмрук в юмрук или с „Дай пет” започва часът по английски език на преподавателя Тодорка Кирова от СУ “Никола Вапцаров”. За да скъси дистанцията между учител и ученик, тя решила да приложи американска практика, която улеснява комуникацията и прави желанията на учениците по-разбираеми. Практиката е базирана на семпли знаци, които означават начина, по който ученикът иска да бъде поздравен от учителя. Тъй като фокусът е желанието на ученика, то инициативата по време на поздрава пада върху самия него.

Кирова споделила идеята на своите ученици и няколко дни по-късно Стелияна от 3 а клас проявила инициатива и изработила предложените в методиката знаци. Закачили ги на вратата класната стая и преди да влезе в кабинета, всеки ученик посочвал как иска да бъде посрещнат от Кирова.

„Тези поздрави, които са нехарактерни за отношенията ученик и учител, тук целят да поставят двете страни на едно ниво. Идеята е не да издигаме прегради, а да изградим усещане за заедност. Това не означава, че няма правила, напротив. Но се създава доверие, а това мотивира децата да дават най-доброто от себе си по време на урока”, обяснява резултатите от въвеждането на техниката Кирова.