Учениците от Английската разчитат на знания, не на талисмани.

Учениците от Английската разчитат на знания, не на талисмани.

Милион и половина допълнителни средства по бюджетите на общините за тази календарна година одобри МС за постигнати образователни резултати на училищата. Средствата ще бъдат разпределени на базата на успеха на училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. С осигурените средства ще се даде възможност на най-добре представилите се общински училища да повишат качеството си на образование.Сумата е в рамките на предвидените разходи по бюджета на МОН за 2015 година.

С отличен успех на тазгодишните матури в областта е ЕГ „Пловдив”, която се нареди на 5 място в националния рейтинг. В топ 5 на гимназиите в региона са още ЕГ „Иван Вазов”, Национална търговска гимназия, Френска и Математическа.