29c7e24a21ece4b02792ce0fd8b9bff7_XL

Залата, където се обучават студентите от хореографските специалности на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, да бъде дадена на вуза за още 10 години ще решава утре градският парламент. Предложението е общинският имот на ул. “Тодор Александров” в квартал “Въстанически” да се предостави безвъзмездно за управление. Той е частна общинска собственост и през 2007 година е бил даден за ползване на академията. Тя е превърнала имота от 1787 кв. м в репетиционна зала.

Ректорът на висшето училище проф. Милчо Василев уверява, че и занапред ще полагат грижи за стопанисването на имота, който е изключително нужен, тъй като там са базирани хореографите. Във времето са извършвани множество текущи и основи ремонти, затова ректорът настоява общината да предостави имота за още 10 години.

Тази година катедра “Хореография” отбеляза 40-годишен юбилей.

През август се очаква да започне ремонтът и на Жълтото училище. Рушащата се от години емблематична сграда в Старинен Пловдив предстои да бъде основно реконструирана и укрепена. В края на миналата година с решение на Министерски съвет бяха отпуснати 1,1 млн. лева. Община Пловдив също осигури от бюджета си още 100 000 лева. На базата на одобрен и съгласуван с Министерство на културата инвестиционен проект, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство стартира обществена поръчка за изпълнител на строително-възстановителните дейности.

Жълтото училище е първата българска гимназия, построена в Пловдив през 1868 година, и единствената стара обществена постройка, която и до днес се използва по предназначение. Сградата е паметник на културата.