Дарение от книги за Специализираната библиотека по новогръцки език, литература и култура направи Негово превъзходителство Алексиос Мариос Либеропулос, посланик на Гърция у нас. При първата си официална визита извън столицата дипломатът посети Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Обсъдени бяха възможностите за студентски практики в Гърция, както и в гръцки фирми, които работят в сферата на туризма, образованието и културата и развиват дейност в България. От ръководството на Филологическия университет поставиха въпроса за осигуряване на гръцки лектор, какъвто е имало в предишни периоди.

Посланик Либеропулос обеща да съдейства, както и да подкрепя реализацията на бъдещите им проекти.

Дипломатът бе поканен от проф. д.ф.н. Христина Тончева да присъства на предстоящите чествания по повод 50-годишнината от създаването на филологическите специалности в Пловдивския университет.