Ученици от Младежкия воден парламент наблюдаваха с бинокли защитени видове птици по поречието на Марица

Грижете се за зелените площи, защото те са много важни не само за хората, но и за опазването на различните видове птици и животни. Този съвет отправи към малчуганите от детска градина „Мир” директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Стефан Шилев, който изнесе открит урок по повод Международния ден на биоразнообразието 22 май и Европейския ден на мрежата от НАТУРА 2000.

Шилев запозна децата с дейността на инспекцията и им обясни колко са важни зелените пространства в градовете. Той ги призова да разкажат на своите родители наученото от него днес, за да може всички да се включат в опазването на околната среда. В края на урока, който се проведе във вътрешния двор на детската градина , децата бяха зарадвани с книжки за оцветяване.

Ученици от Младежкия воден парламент участваха в беседа за зоните към НАТУРА 2000 и биологичното разнообразие в Пловдивска област. Децата се снимаха на брега на река Марица, изобразявайки с ръце символа на Европейския ден на НАТУРА 2000 – пеперуда. Петокласниците от СУ “Патриарх Евтимий” с интерес гледаха филма за „Червената стена“, включена в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“.

Международният ден на биологичното разнообразие е обявен през 1992 г. от ООН. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята. Тази година инициативите, посветени на Международния ден на биоразнообразието преминават под мотото „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“.