Системата улеснява първолаците от ОУ “Димчо Дебелянов” да намират букви за писане на чута сричка, да образуват отворена и затворена

Графичен абак улеснява първолаците да образуват затворени и отворени срички и да развиват начална четивна грамотност. Става дума за помагало от бял картон, в средата на който е изрязано прозорче. Над и под него са направени прорези, през които се поставя картонена лента с написани букви на гласни звукове. Лентата се издърпва така, че през прозорчето да се вижда само буквата на един гласен звук. С изучаването на буквата на съгласния звук „м”, например, учениците се опитват да сричкуват и така четенето се превръща в игра.

За ефекта от абак при ограмотяване на децата от разказаха преподаватели от ОУ „Димчо Дебелянов” на Регионална конференция на началните учители, организирана от РУО. Учениците, с които работят, са сто процента от малцинствата и за тях българският не е майчин език.

Всяка буква на съгласен звук учителите изработвали в син цвят върху отделно картонче, а гласните оцветявали в червено. Картончето поставяли пред прозорчето с буквите на гласните звукове, за да могат учениците да четат отворени срички. При поставянето на картончето след лентата се образували затворени срички.

Графичният абак улеснявал първокласниците да намират букви за написване на чута сричка, да образуват и четат отворени и затворени срички.

За да ги научат да четат правилно и бързо, педагозите разигравали играта „Подреди и прочети”. Те поставяли разбъркани кубчета с букви на различни места в класната стая, а след това и картончета с готови думи. Разделеният на отбори клас имал за задача да образува дума или цяло изречение, спазвайки правописните правила.

При второкласниците интересът към четенето се насърчавал с илюстрации на любими приказки и изработване на книгоразделители. В 3. клас вече всяка паралелка си имала читателски дневник, тъй като трудно можело да се разчита, че децата ще си направят такъв сами у дома. Учителят възлагал на по-четящите да представят пред съучениците си творбата или книгата, която предстои да изучават. Те пък правели илюстрации за дневника. Изключително стимулиращи се оказвали драматизациите на части от приказки.

В 4. клас вече всеки кабинет разполагал с кът за четене с интересни заглавия, детски списания и комикси. Освен че изработвали постери на прочетени книги, учениците участвали и в състезания по краснопис. Седмицата на четенето била отбелязвана с театрални постановки пред родители.