lnk1490627591[1]

Талантливи деца, участвали в национални конкурси, олимпиади или състезания, ще получат парична помощ от бюджета, след като Общинският съвет одобри на днешната сесия поименния списък и средствата.  Общата сума е 7800 лева,  която се разпределя между 47 деца.  Всяко от тях ще получи между 100 и 200 лева.

За да бъдат подпомогнати, родителите им трябва да подадат заявление и да представят документи, че детето е взело участие в престижни прояви, на които е показало отлични резултати. Прилагат се грамота, медал или други отличия, които доказват дарбата на кандидата в областта на културата, изкуството или спорта. Комисия разглежда документите и след това предлага  списъка с имената на подбраните за гласуване в Общинския съвет.