Модернизират козметичното студио с нова апаратура за диагностика на кожата

В тотално преобразен физкултурен салон водят спортните си занимания от новата календарна година учениците от ПГ „Ана Май“. Залата, която се намира във втория корпус на училището, е с изцяло нова визия. Старата подова настилка е заменена с винилова, която е антибактериална. Салонът е решен в синьо, закупени са нови уреди за спорт – гирички, фитнес ластици, фитнес топки и други.

Помещението е пригодено за групови занимания и фитнес тренировки, народни танци и други масови спортове. В него ще водят заниманията си и учениците, които са включени в извънкласната форма „Заедно в изкуствата и спорта“.

От тази учебна година училището има дамски волейболен отбор, който взима участие в регионалните игри, организирани от РУО-Пловдив. В

В момента в гимназията по облекло усърдно се работи по модернизиране на козметичното студио с нова апаратура за диагностика на кожата. Обновлението е със средства по Националната програма на МОН за модернизиране на материално-техническата база в професионалните гимназии.