Състезания по майсторско управление на автомобил, багер и кран върху автомобилно шаси отбелязаха юбилея

С поредица инициативи и състезания Професионалната гимназия по машиностроене отбеляза днес своя юбилей. Точно преди 40 години са обединени в едно училище три СПТУ – „Антон Иванов”, „Карол Сверчевски” и „Юрий Гагарин”. Днес училището обучава по професии, за които има изключително голям недостиг на пазара на труда – стругаро-фрезисти, заварчици, машинни техници, техници на пътностроителна и на подемно-транспортна техника.

Част от програмата за годишнината бяха състезанията по майсторско управление на автомобил, багер и кран върху автомобилно шаси.

Догодина гимназията ще разкрие две дуални паралелки по специалностите „Технология на машиностроенето” и „Машини и системи с ЦПУ”. Директорът Кирил Саксанов уточни, че подкрепата от бизнеса я има, тъй като гладът за специалисти е огромен. Представители на фирмите ще участват и в писането на учебните програми.

Шеста година училището работи по програми на „Еразъм+”, като акцентът е възможността за осигуряване на практика в реална работна среда. В момента ученици от 11 и 12 клас стажуват в сервизи в Испания. Момчетата ще преминат триседмично обучение с ментори и ще изпълняват конкретни задания. Участниците в проекта са селектирани по успех, липса на неизвинени отсъствия и владеене на английски език.

За да привлече интереса на кандидат-гимназистите, училището организира посещения на 7-класници в работилниците и специализираните кабинети. Целта е учениците да видят какво представлява металорежещата машина и да се качат на учебна кола, за да разберат спецификите на професиите.