Училището направи основен ремонт на производствения корпус, подмяна на покрива, вратите на класните стаи и подовата настилка

Помощник-директорът и преподавател по компютърни науки инж. Камелия Стоянова показва кабинета по автоматизирани системи за управление.
Помощник-директорът и преподавател по компютърни науки инж. Камелия Стоянова показва кабинета по компютърни мрежи.

В компании от IT сектора в Германия и Англия ще стажуват през идната учебна година учениците от Професионалната гимназия по електроника и електротехника. Училището е спечелило проект по “Еразъм+” за провеждане на производствен стаж във фирмите зад граница. Обучението ще е в рамките на три седмици, като първата група от 20 ученици заминава през ноември, а втората – през април.

“Практиката е за 11 и 12 клас, като желаещите да влязат в списъците трябва да имат добра подготовка по специалните предмети, да владеят на ниво чуждия език, който изучават, и да имат добър успех. Бонус точки ще носят участията в проекти и състезания”, уточни критериите при селекцията директорът на училището Стоянка Анастасова. В момента се водят преговори за обмяна на добри практики и производствени стажове и със сродно училище в Чехия, което си партнира със заводите “Шкода”.

“Ние също има какво да предложим на чуждите партньори. На първо място това е иновативният образователен парк с три модерно обзаведени зали по компютърни мрежи, автоматични системи за управление и използване на възобновяеми енергийни източници и енергиен мениджмънт”, обяснява Анастасова. Продължава и партньорството с Енергийна агенция, където учениците провеждат изследвания и получават сертификати за енергийни одитори. Изключително добри отзиви дошли и от лятната практика на момчетата и момичетата от училището в “Либхер”, “Филкаб”, ЕVN и N3.

През ваканцията е направен основен ремонт на производствения корпус, в който се намират учебните лаборатории и работилници. Укрепени са основите, подменана е дограмата и ВиК инсталацията. Предстои преоборудване и обзавеждане. Изцяло подменен е покривът, вратите на класните стаи и подовата настилка.