Директорът Константин Костадинов също ходи в униформа.

Тапицери и декоратори добиват умения паралелно в клас и в предприятието, а освен това ще получават и заплата

images

Прием за обучение по дуалната система обявява за следващата учебна година Професионалната гимназия по дървообработване, която се явява пионер в страната. Досега дуалното образование бе тествано по проекти, които гарантираха финансиране. Специалността „Тапицерство и декораторство” с интензивно изучаване на английски език е за ученици след 7 клас, а приемът след завършено основно образование е за „Производство на тапицирани изделия”. Училището е в партньорство с фирма„ТЕД- БЕД“, която осигурява необходимата база за практика и трудов договор след завършване на дуалното обучение. Гарантирано е и заплащането на учениците по време на обучението.
„Неслучайно в последно време се акцентира на връзката бизнес-училище. Ясно е, че динамичното развитие на фирмите и предприятията изисква обучението на кадри, запознати с най- новото в областта на технологиите, но и имащи поглед върху конкретна професионална среда.Възможност за пряк контакт бизнес- училище дава дуалното обучение с традиции в Германия, Австрия, Швейцария. За първи път в България, организирано по немски образец, при нас в гимназията се въвежда системата на дуалното обучение от новата учебна година”, казва директорът Константин Костадинов.
Бъдещият работодател осигурява на всеки ученик условия за обучение в реална работна среда, придобиване на квалификация по професията, като за целта назначава наставник на всеки обучаван.
Паралелно с това учениците получават необходимите знания по общообразователните и специалните учебни предмети. Професионалната квалификация се осъществява както в училище, така и във фирмата. Постъпвайки на работа веднага след завършването, не се налага допълнително обучение.

Утре в хотел “Лайпциг” ще се проведе кръгла маса на тема “Дуалното обучение – конкурентно предимство на бизнеса”. Събитието е организирано от Стопанската камара на Австрия, Българо-швейцарската търговска камара и Германо-българската индустриалнo-търговска камара.