Събитието е инициирано от ученическите съвети на Търговската гимназия и ЧСУ „Дружба“

„И днес, и утре – да бъдем чути“ – това е слоганът на семинара, който организират съвместно ученическите съвети на Националната търговска гимназия и Частно средно училище “Дружба”. Събитието ще се проведе на 11 и 12 юни в ЧСУ “Дружба”. Учениците от двете гимназии ще обменят мнения и ще дискутират актуални теми и проблеми от сферата на образованието и обществения живот. Доброволчеството, влиянието на социалните мрежи, свободата и силата на словото, ученическото самоуправление и младите в дигиталния свят са сред темите в двудневната програма.

“Младите хора имат мнение и то трябва да бъде зачитано, но за да се случи това, трябва да знаем как и къде да заявим позицията си, за да постигнем очаквания резултат”, казват организаторите.

Събитието е отворено за ученици от всички пловдивски училища.